ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΜΙΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
Get Adobe Flash player
Ηθική υποστήριξη
Ευχαριστώ για την ηθική υποστήριξη σας

Μητέρα φύση, ἐκτός ἀπό ζωή εἶναι καί παρηγοριά.

DSC_0023 copyὌντας στή φύση οἱ αἰσθήσεις καλλιεργοῦνται καί ἐκπαιδεύονται, εἰδικότερα ἡ ὅραση καί ἡ ἀκοή μποροῦν νά φτάσουν νά δοῦν θαυμαστά ἔργα καί ν΄ ἀκούσουν θεϊκούς ψιθύρους μά καί ξεκάθαρες φωνές πού ἔρχονται καί ἀπό πολύ κοντά ἀπό την μητέρα Γῆ ἀλλά κι ἀπό πολύ μακρυά καί τους αἰθέρες, ἀρκεῖ κάποιος νά θέλει τα τα δεῖ καί νά τ’ ἀκούσει…

Τις ἴδιες φωτογραφίες μπορεῖτε ἐδῶ νά τις δεῖτε σε ἀρχεῖο βίντεο ἀπό το youtube

Copyright © 2012. All Rights Reserved.porno porno porno porno porno